Menu:


Nyheter

VANNUTBYGGING BJØRNDALEN/KJEØYA
Tiltakshaver: Nærøy kommune
Vannutbygging til Bjørndalen og Kjeøya
Tidsrom: 2014
OPPGRADERING AV NAMSOS TRAFO
Tiltakshaver: Statnett
Grunn- og sprengningsarbeider ved oppgradering av Trafostasjon på Skage.
Tidsrom: 2013-2014
REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE
Tiltakshaver: Reinbakkan AS, Overhalla
Grunn- og utomhusarbeider for nye leiligheter.
Tidsrom: 2014
NAMSOS HELSEBYGG
Tiltakshaver: GL-BYGG AS
Grunn- og utomhusarbeider for Træn Namsos
Tidsrom: 2014